a
444 88 58
Çağrı Merkezi
MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ :

MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden Belediyemizin 2017 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.                                 
            2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden Komisyonlardan gelen konularının görüşülmesi.

3- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 07.05.2018