a
444 88 58
Çağrı Merkezi
2018 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ:

05 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAPILACAK BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ :
1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi.
1.1- Orman İşletme Müdürlüğüne ait 61 Ada, 21 numaralı Parselle ilgili İmar Plan Tadilatına karşı yapılan itirazın görüşülmesi.
1.2- 31/05/2018 tarihinde Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle otopark bedellerine ilişkin 08/05/2018 tarih ve 39 sayılı Belediye Meclis Kararının yürütmesinin ertelenmesi hususunun görüşülmesi.
1-3- İmar Komisyonu’ndan gelen konuların görüşülmesi.
2- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 02.07.2018