a
444 88 58
Çağrı Merkezi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı

İlgi : 11/09/2018 Tarih ve 2018/385 sayılı Belediye Encümen Kararı

Oluşturulma Tarihi : 01.10.2018