a
444 88 58
Çağrı Merkezi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı

İlgi : 18/09/2018 tarih ve 2018/400 sayılı Belediye Encümen kararı;

Oluşturulma Tarihi : 01.10.2018