a
444 88 58
Çağrı Merkezi
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI EKİM AYI MECLİS KARAR DEFTERİ

Meclis Başkanı:Nihat CAN

Meclis Üyeleri:


 

 

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR DEFTERİ

Ekim   (Ayı Meclis Toplantısı

 

 

 

Katılan Üye Sayısı: 23


Katılmayan Üye Sayısı: 3


Katılmayan Üye: Edibe BEKİN, Hüseyin YALÇIN, Hüseyin Taşkın BİRGÜL

 

 

 

KARAR  İKARAR    EVRAK    GELDIGI                   GELEN EVRAK      KARAR

 
   


NO    TARIHI    TARIHI    BIRIM                       OZETI      OZETI

61     02/10/2018  |02/10/2018  |İMAR VE ŞEHİRCİLİK    JİMAR PLAN TADİLATI KOMİSYON KARARI (PELİTÖZÜ   |İlimiz, Merkez, Pelitözü Köyü , 197 Ada, 2 numaralı parselin bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

MÜDÜRLÜĞÜ          KÖYÜ, ADA:197, PARSEL:2)                         Değişikliği talebi Belediye Meclisimizin 04/09/2018 tarih ve 57 sayılı kararı ile görüşülmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.

maddesi gereği İmar Komisyonuna havale ve imar komisyonunca Mevcut yapılaşma vasfı konut alanı, yapılaşma Şartı 0.40/1.20 ve A-3, 5 metre ön çekmeli 197 ada 2 parselin oluşturduğu adada 7 metre yol bırakılması ve kalan alanının 9630 yeşil alan olarak değiştirilmesi ve yeni yapılaşma şartlarının E:2.06, Yükseklik Ençok5 kat olarak sunulan değişiklik imar planının kabulüne, 2- İmar planında ayrılan park alanına yapılacak imalatların plan değişikliğindeki talep sahibi tarafından inşaat ruhsatı aşamasında Park ve Bahçeler Müdürlüğüne onayının alınması ve yapı kullanma aşamasına kadar tamamlanması şartıyla kabulü uygun bulunmuştur. İlimiz, Merkez, Pelitözü Köyü,

197 Ada, 2 numaralı parselin bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar Komisyonu raporu

doğrultusunda kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 05.10.2018