a
444 88 58
Çağrı Merkezi
ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

ARALIK  AYI MECLİS GÜNDEMİ :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine istinaden 2019 yılına ait Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2019 yılında uygulanacak Ücret ve Tarifeler ile ilgili Ücret ve Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2019 yılında uygulanacak Kira Bedelleri ile ilgili Kira Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (d) ve (e) bentleri gereği Yurtiçi Bankalardan Teminat Mektubu kullanılması hususunun görüşülmesi.

6- İlimiz Merkez, Gazipaşa Mahallesinde bulunan imar planında Dini Tesis Alanında kalan ve mülkiyeti Hazineye ait 61 ada, 154 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Cami ve müştemilatına ilişkin inşaat yapılması ve buna ilişkin ilgili kurumlarla protokol yapılması hususunun görüşülmesi.

7- İlimiz sınırları içerisinde kurulması düşünülen 3. OSB’nin kuruluş protokolünün oluşturulabilmesi, Belediye Başkanlığımızı temsilen müteşebbis heyete katılınması ve oluşturulacak tüzel kişilikle ilgili katkı paylarının ödenmesi hususlarının görüşülmesi.

 8- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi. 

8.1-  İmar Komisyonu’ndan gelen konuların görüşülmesi.

8.2- İlimiz Merkez, Küplü Köyü, Tapunun 209 Ada, 30,31 ve 32 numaralı parsellerin bulunduğu alanda İlave İmar Planı yapılması hususunun görüşülmesi.

8.3- İlimiz Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 339 Ada, 7 numaralı parselin bulunduğu alanda İlave İmar Planı yapılması hususunun görüşülmesi.

8.4- İlimiz Merkez, İstiklal (Ertuğrulgazi) Mahallesi, 677 Ada, 8 numaralı parselin bulunduğu alanda İmar Plan Tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

8.5- İlimiz Merkez, Küplü Köyü, 178 Ada, 6 numaralı parselin bulunduğu alanda İlave İmar Planı yapılması hususunun görüşülmesi.

8.6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesi gereğince İlimiz Merkezde bulunan ve İmar planı içinde kalan isimsiz sokaklara sokak ismi verilmesi hususunun görüşülmesi.

            9- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 30.11.2018