a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Zabıta Misyon Ve Görevler

A.Misyon : Belediye sınırları içinde tüm belde halkının yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek.

B.Yetki, Görev ve Sorumluluk :
Zabıta Müdürlüğü; Beldenin düzeni, belde halkının sağlık ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takiple kolluk kuvveti olarak değişen, gelişen belde halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak amacı çalışan bir birimdir.


C.İdareye İlişkin Bilgiler :

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Zabıta Müdürü : 1

Zabıta Amiri : 1

Zabıta Memuru : 17

Bilg.İşletmeni : 2

 

 

TOPLAM : 21


Toplam 21 personel, 2 araç ile Beldenin düzeni, belde halkının sağlık ve huzuruna ilişkin yönetmelikte yer alan görevlerinin yanında;

Kaçak yapıların önlenmesine yönelik 3194 sayılı kanun gereği İmar Müdürlüğüne,

Hayvan Sağlığı Kanunu gereği Veteriner İşleri Müdürlüğüne,

Kamuya ait alanlarda yapılan kazı ve nakil çalışmalarının denetim ve kontrolü ile Fen İşleri Müdürlüğüne,

Zamansız çöp çıkarma ve çevreyi kirletenlere yönelik Temizlik İşleri Müdürlüğüne,

Yardım araştırmaları durum tespit hizmetleri ile Kültür İşleri Müdürlüğüne yardımcı olmaktadır.

Temel Politikalar ve Öncelikler:

Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevrede yaşamlarını temin etmek için İlimiz genelinde görüntü ve gürültü kirliliğini azaltmak,

Vatandaşlarımızın sağlığını ve ekonomik çıkarlarını korumak için tüm işyerleri ile gıda, yaş sebze ve meyve satış yerleri, imalat ve depoların denetimleri yapılıp kontrol altında tutularak, belde genelinde sağlıklı gıdaların uygun fiyatla temin edilmesini sağlamak,

Müdürlük çalışanlarının yeniliklere açık, ihtiyaca cevap veren bilgi ve becerilerle donatılması sağlanarak daha etkin hizmet vermelerini temin etmek.

Çeşitli meslek kuruluşları ile yılda en az bir kez toplantılar yapmak ve bu toplantılardan çıkacak olan ortak düşünce ve kararları hayata geçirmek,Yeni Kanun ve Yönetmeliklere paralel olarak her zabıta memurunun yılda 15 saat meslek içi eğitim almasını temin etmek, teknik ve teknolojik bilgileri tazelemek, eğitimleri her yıl kademeli olarak artırmak.

Diğer Hususlar: Müdürlük İlke ve Değerlerimiz ise Aşağıdaki şekildedir.

Görevde bilgilendirme ve eşitlik esastır.
Görev uygulamalarında dürüst ve adil olunacaktır.
Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktır.
Vatandaşlarımıza saygı esastır.
Yasaların verdiği görevin yerine getirilmesinde eşit ve şeffaf olunacaktır.
Çalışanların mesleki ve davranış eğitimlerine önem verilecektir.
Personelimiz takım ruhu ve işbirliği inancı ile çalışacaktır.
Mesleği ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat verilmeyecektir.
Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktır.
Temel prensibimiz vatandaş memnuniyeti olacaktır.


 

Oluşturulma Tarihi : 16.10.2014