a
444 88 58
Çağrı Merkezi
2019 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 2019 yılında Belediye Meclisinin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlenmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi. 

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince Belediyemizce 2019 yılında kullanılacak geçici iş pozisyonlarının belirlenmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51 ve 52. maddeleri gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin 2019 yılı aylık maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden 2019 yılında Belediyemizde çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

6- BEBKA tarafından yürütülmekte olan Güdümlü Proje Destekleri kapsamında Bilecik Bilim ve Uzay Teknolojileri Merkezi – Bilgi Evi (BUTEM) başlıklı projede Belediyemizi temsile, ilzama ve projeye ilişkin ortaklık beyannamesi ve diğer iş ve işlemleri yapmak üzere personel yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ve 34. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendine istinaden belirli nitelikteki Belediye taşınmazlarının satışı konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

8- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi. 

8.1-  İmar Komisyonu’ndan gelen konuların görüşülmesi.

            9- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 07.01.2019