a
444 88 58
Çağrı Merkezi
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

DUYURU 

            Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğümüz sorumluluk ve görev alanı içerisinde bulunan merkez Şehir Mezarlığımızda bulunan Orhangazi İmaretinin çevresi ile alt ve üst kısmındaki mevcut mezarlarda; 2019 yılının ilk çeyreğinde doğal afet sonucu derin çukurlar ve yarıklar oluşarak toprak kayması oluşmuş olup halen bu durum artarak heyelan tehlikesi taşımaktadır.

            Bilecik İli Merkez,  Mezarlıklar Mevkiinde meydana gelen toprak kayması ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri alınmasına ve sit alanı içerisinde bulunan tarihi yapıların ve mezarların zarar görmesi ve taşınmasına yönelik Bilecik Valiliğinin ( İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) 08.04.2019 tarih ve E.52623 sayılı, 29.04.2019 tarih ve E. 63300 sayılı ve 17.05.2019 tarih ve E.73692 sayılı yazıları, Belediyemizin 10.05.2019 tarih ve 2112 sayılı, 26.06.2019 tarih ve 2894 sayılı yazıları, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (14. Bölge Müdürlüğü) 17.05.2019 tarih ve E.145110 sayılı ve 10.06.2019 tarih ve E. 161401 sayılı ve 24.06.2019 tarih ve E.174873 sayılı yazıları, Bilecik Valiliği'nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 28.06.2019 tarih ve E.533481 sayılı yazısı ve Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 01.07.2019 tarih ve E.94630 sayılı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 16.04.2019 tarih ve E.328929 sayılı 21.05.2019 tarih ve E.435490 sayılı, 28.06.2019 tarih ve E.533666 ve E.533752 sayılı yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.07.2019 tarih ve 302962 sayılı dosyaları incelenmiş olup; belirlenen alan içesinde meydana gelen heyelanın ardından vadinin karayolunun da geçtiği bölgede büyük boyutlu yarıkların oluştuğu ve heyelanın artarak devam ettiği, mezarlık alanı içerisinde yer alan mezarların büyük ölçüde zarar gördüğüne ilişkin tespitleri yapılmıştır. Ayrıca belirlenen alan Heyelan Bölgesi olarak ilan edilmiş olup; toprak kayma riski devam etmesinden kaynaklı ölüm tehlikesi taşımaktadır ve alana giriş tehlikeli ve yasaktır.

            Bu kapsamda Bilecik ili, Merkez Mezarlıklar Mevkiinde 1. ve 3. derece Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı içerisinde meydana gelen heyelan alanında bulunan mezarların, Belediyemiz sorumluluğunda Müze Müdürlüğü denetiminde üst yönetimin belirleyeceği tarih ile ilan edilmesi üzerine gerekli çalışmalar ilgililerine tebliğ edilerek gerçekleştirilecektir.

Sayın Halkımıza ve Kamuoyuna ilanen duyurulur. 07.08.2019

Oluşturulma Tarihi : 22.08.2019