a
444 88 58
Çağrı Merkezi
ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI DUYURUSU

ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI DUYURUSU


04.05.2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin Periyodik Kontrol Dönemi ve Yaptırma Sorumluluğu, Periyodik Kontrol Esasları, Periyodik Kontrol Ücretinin Belirlenmesi, Periyodik Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Protokolün Yaptırılmasına İlişkin Tedbirler ve Komisyon başlıklı 8’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasında “Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.”, 9’uncu Maddesinin,4’üncü Fıkrasında “Yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında protokol imzalanır ve ilgili idare tarafından kamuoyuna duyurulur“ denilmektedir.


Bahsi geçen yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz sınırları içerisindeki binalarda kullanılmakta olan asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması konusunda Belediyemiz ile muayene kuruluşu MSC Uluslararası Belgelendirme Teknik Kontrol ve Özel Eğitim Hiz. Dış. Tic. Ltd. Şti. arasında protokol imzalanmış olup, 07.01.2020 tarihi itibariyle asansörlerin yıllık kontrollerinin, asansörün bulunduğu apartman veya iş yeri ilgililerince MSC Uluslar Arası Belgelendirme Firmasına yaptırılması gerekmektedir.

 

Oluşturulma Tarihi : 20.02.2020