a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Asansör İşletme Belgesi Müracaatı

ASANSÖR İŞLETME BELGESİ MÜRACAATI

 

İstenilen Evraklar:

1- Dilekçe

2- Yapı Ruhsatı Fotokopisi

3- Vergi Levhası Fotokopisi (Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

4- Asansör Montaj Sözleşmesi (Montaj Sorumlusu ve Müşteri Islak İmzalı)

5- Asansör Bakım Sözleşmesi (Asansör Firma Yetkilisi ve Müşteri Islak İmzalı)

6- Asansör Tescil Belgesi 3 Nüsha (Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

7- Motor Beyannamesi (Asansör Firma Yetkilisi ve Müşteri Islak İmzalı)

8- Teknik Uygulama Sorumluluğu (T.U.S) (Mühendis Islak İmzalı)

9- Asansör At Uygunluk Beyanı (Ts En 81-1/2+A3)(95/16/At Direktiflerine Uygun Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

10- Güvenlik Ekipmanları Listesi (Sertifika No, Seri No, Tip Numaraları) (95/16/At Direktiflerine Uygun) (Kontrollü Kopya Kaşesi, Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

11- Fren Tertibatı At Uygunluk Beyanları ve Ce Numaraları (Kontrollü Kopya Kaşesi, Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

12- Tamponlar At Uygunluk Beyanları ve Ce Numaraları (Kontrollü Kopya Kaşesi, Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

13- Hız Regülatörü At Uygunluk Beyanları ve Ce Numaraları (Kontrollü Kopya Kaşesi, Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

14- Kilit Tertibatı At Uygunluk Beyanları ve Ce Numaraları (Kontrollü Kopya Kaşesi, Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

15- Kumanda Panosu At Uygunluk Beyanları ve Ce Numaraları (Kontrollü Kopya Kaşesi, Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

16- Motor At Uygunluk Beyanları ve Ce Numaraları (Kontrollü Kopya Kaşesi, Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

17- Asansörün Ozalit Projeleri 3 Adet (Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Makine Mühendisi İmzalı)

18- Avan, Uygulama, Trafik Hesapları, Mukavemet Hesapları (Her Sayfası Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Makine Mühendisi İmzalı)

19- Tüm İmza Sahipleri İçin İmza Sirküleri (Kontrollü Kopya Kaşesi, Firma Kaşeli ve Islak İmzalı)

20- Mühendislerin SMM, Tescil ve Yetki Belgeleri, Büro Tescil Belgeleri (Kontrollü Kopya Kaşesi ve Firma Kaşeli Islak İmzalı)

21- Son Muayene Raporu (Kontrol Mühendisi ve Asansör Firma Yetkilisi İmzalı Ve Kaşeli A3 Standardında) (95/16/At Direktiflerine Uygun)

 

Oluşturulma Tarihi : 16.10.2014