a
444 88 58
Çağrı Merkezi
2019 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ


1- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği gizli oyla Başkanlık Divanı (Meclis I. Başkan Vekili, Meclis II. Başkan Vekili, 2 Asil, 2 Yedek Kâtip Üye) seçimlerinin yapılması.
2- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlenmesi. 
3- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereği gizli oyla 3 (üç) Belediye Encümeni Üyesinin seçilmesi.
4- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisi Üyeleri arasından görevlendirilecek Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi.
5- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi. 
6- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereği İmar Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi. 
7- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereği Ücret ve Tarife Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi. 
8- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereği Kira Tespit Komisyonu kurulması, üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi ve komisyona üye seçimi.
9- Belediyemizin üyesi bulunduğu Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddeleri gereği Belediyemiz Tarihi Kentler birliği Meclisinde temsil etmek üzere (Belediye Başkanı - Doğal Üye) Meclis Üyeleri arasından 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi.
10- Belediyemizin üyesi bulunduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü'nün 15. Maddesi gereği Belediyemizi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere (Belediye Başkanı-Doğal Üye) Belediye Başkanıyla birlikte Meclis Üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi.
11- Belediyemizin üyesi bulunduğu Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğü'nün 13. maddesi gereği Belediyemizi Marmara Belediyeler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere (Belediye Başkanı - Doğal Üye) Meclis Üyeleri arasından 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi.
12- Belediyemizin üyesi bulunduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği Tüzüğü'nün 7. maddesi ve 9. maddesinin (a) fıkrası gereği Belediyemizi Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere (Nüfusu 100.000'in altında olan Belediyeler:1 Belediye Başkanı) Belediye Başkanımız haricinde Meclis Üyeleri arasından 1 yedek üyenin seçilmesi.
13- Belediyemizin üyesi bulunduğu Özel İdare ve Belediye Müşterek Hizmetler Tesis ve Yaşatma Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyeleri arasından 4 asil ve 4 yedek üyenin gizli oyla seçilmesi.
14- Belediyemizin üyesi bulunduğu Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere (Belediye Başkanı - Doğal Üye) Meclis Üyeleri arasından 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi.
15- Belediyemizin üyesi bulunduğu Bilecik Belediyeler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere (Belediye Başkanı - Doğal Üye) Meclis Üyeleri arasından 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi.
16- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi gereği Denetim Komisyonu Raporunun okunması suretiyle Meclise bilgi verilmesi. 
17- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereği 2018 Yılı Belediye Faaliyet Raporunun Meclise sunulması. 
18- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 07.01.2019