a
444 88 58
Çağrı Merkezi
HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ :

            1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2019 yılı yaz sezonunda kullanılacak olan Su Eğlence Dünyası giriş ücretinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

            2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden 2019 yılı yaz spor okullarında açılacak olan yüzme, futbol, basketbol, voleybol ve tenis kurs ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

            3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden Belediyemiz tarafından toplanan mesken, site, apartman bahçesi gibi yerlerdeki budama atıkları, biçilen çimler, kanepe-koltuk ve buzdolabı gibi iri hacimli evsel atıklar ile mesken ve işyeri tadilatları sonucu ortaya çıkan moloz atıklarının nakledilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerine ilişkin ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

            4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden Pelitözü Gölpark’a araç giriş ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

            5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden kullanımı Belediyemize ait olan ve tahsisi iptal edilen işyerleri ile mülkiyeti Belediyemize ait diğer işyerlerinin 10 yıla kadar kiraya verilmesi ve şartlarının belirlenmesi konularında Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

            6- Belediyemiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarında (Otopark harçlarında) değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

            7- Plan ve Bütçe Komisyonundan Aşevi kurulmasına ilişkin gelen raporun görüşülmesi.

            8-  Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.


Oluşturulma Tarihi : 10.06.2019