a
444 88 58
Çağrı Merkezi
TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ :

- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi gereğince Kent Konseyinin kurulması ve kurulumdaki iş ve işlemleri takip etmek üzere personel görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

            2- Belediyemiz iştiraki olan Bilecik Kayı Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve diğer tüm iştiraklerinin, Ana Sözleşmelerinde değişiklik yapılması ile yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında (aksi bir karar alınıncaya kadar) Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

            3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 71. Ve 18. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendine istinaden 05/05/2015 tarih ve 41 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kurulan Bütçe İçi İşletme’nin (Bilecik Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi) feshi konusunun görüşülmesi.

           4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden Bilecik İli Merkez İlçesi, Aşağıköy, 103 Ada, 33 Parselde kayıtlı bulunan taşınmazın satın alınması konusunun görüşülmesi.

           5- Bilecik İli Merkez, İsmetpaşa Mahallesi, 79 Ada, 5 Parsel numaralı taşınmazda bulunan İbadet Yerine ilişkin İmar Plan Tadilatı talebinin görüşülmesi.

           6- Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2019 yılı yatırım programı kapsamında; Şehrimizin muhtelif yerlerinde yapılacak trafo alanlarına ilişkin İmar Plan Tadilatı talebinin görüşülmesi.

           7-  Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 01.07.2019