a
444 88 58
Çağrı Merkezi
EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ :

EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ :

            1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinin 5. fıkrası gereğince Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi konusunun görüşülmesi.

            2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi gereğince Bilecik Belediye Başkanlığı 2020-2024 Stratejik Plan Taslağının görüşülmesi.

            3- Sosyal Demokratlar Kamu İşverenleri Sendikasına (SODEMSEN) üye olunması konusunun görüşülmesi.

            4- Belediyemizde 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışanlardan emekli olmak için müracaat edenler ile sözleşmeli personele Kıdem Tazminatı ödenmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. ve 68. maddelerine istinaden İller Bankası A.Ş.’den nakit destek kredisi ve Belediyenin ileriye dönük yatırım, araç alımı ve diğer hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere iç borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

            5- Şehit Piyade Teğmen Raşit AYDIN isminin verilmesine ilişkin İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi.

            6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi, 731 Ada, 1, 2, 3, 11, 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların değerlendirilmesi konusunda Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

            7- Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi Mahallesinde bulunan 3 adet taşınmazın (Mesken-Konut) satışı konusunda Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.      

            8- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (l) bendine istinaden Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan 11. Derece Veteriner Sağlık Teknisyeni Kadrosunun iptal edilerek yerine Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1. Derece Psikolog kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

           

           9- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (I) bendi ve 48. maddesine istinaden 05/05/2009 tarih ve 2009/37 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kurulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kaldırılması ve 1. Derece Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

          10- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (l) bendine istinaden Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü Biriminin kurulması ve kurulacak bu birimi sevk ve idare etmek üzere 1 adet 1. derece Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdası konusunun görüşülmesi. 

         11- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendine istinaden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği Taslağı’nın görüşülmesi.

         12- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendine istinaden 01/12/2009 tarih ve 2009/69 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

         13- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 29.08.2019