a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Erzak Yardımı

 

Gıda Yardımı

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla, dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımlardır.

 

Müracaat Şekli ve Tespiti

Yardım talebinde bulunmak isteyenler dilekçeyle belediye başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatlar başkanlıkça Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne havale edilir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nce ilgilisine ait inceleme ve araştırma yapılan talepler, Bilecik Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmek üzere, Belediye Encümeni'ne iletilir. Yapılacak müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler Belediye Encümeni’nce mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde değerlendirilir. Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

 

Muhtaç Durumda Olduğu Halde Bizzat Müracaat Etmeyenler
Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca Belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılır.

 

Başvuruda İstenecek Belgeler

Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi.

b) MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan kimlik paylaşım sisteminden (KPS) temin edilecek yerleşim yeri belgesi.

c) Müracaat eden kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının müzmin veya ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden sağlık kurulu raporu.

d) Doğal afetlere uğrayanlar için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor.

 

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Sosyal Yardım Yönetmeliği bağlantısı buradadır.

Oluşturulma Tarihi : 16.10.2014