a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Asker Aile Yardımı

 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 11.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun gereğince, belediye sınırlarında başvuru tarihinden önce son altı ay ikamet ve kanun gereğince gerekli şartları taşıyan, istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine yapılan yardımdır. 

  

Gerekli Evraklar:

- Dilekçe

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Nüfus Kayıt Örneği

- Boşanmış eşler için mahkeme kararı 

Oluşturulma Tarihi : 09.09.2014