a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Harita İşlemleri

HARİTA İŞLEMLERİ

 

İMAR ÇAPI BELGESİ

1- DİLEKÇE

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- APLİKASYON KROKİSİ

4- PLANKOTE DOSYASI

5- ÖDENDİ BELGESİ

İMAR DURUMU PLAN ÖRNEĞİ

 

 

1- DİLEKÇE

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- EBATLI KROKİ

4- ÖDENDİ BELGESİ

İMAR DURUMUNU BELİRTİR YAZI

 

 

1- DİLEKÇE/YAZI

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- EBATLI KROKİ

NUMARATAJ

 

 

1- TAPU FOTOKOPİSİ

2- RUHSAT FOTOKOPİSİ

 

 

 

TEVHİD - İFRAZ

1- DİLEKÇE

2- DOSYA

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

4- ÖDENDİ BELGESİ

YOLA TERK - İHDAS

 

 

1- DİLEKÇE

2- DOSYA

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

KÜLTÜR VARLIKLARI VE DOĞAL SİTLERİ K.K. HAVALE İÇİN PROJE

 

 

1- DİLEKÇE

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

4- MİMARİ PROJE (RÖLEVE, RESTİTÜSYON, RESTERASYON) (5 TAKIM)

KÜLTÜR VARLIKLARI VE DOĞAL SİTLERİ K.K. KARARI

 

 

1- DİLEKÇE

2- MAİLİ İNHİDAM RAPORU

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

HİSSE SATIŞ

 

 

1- DİLEKÇE

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

18. MD. (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ

 

 

1- DİLEKÇE

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

4- VERASET İLANI (MİRASÇI İSE)

 

 

PARSELLERDEN ŞERH KALDIRILMASI

 

 

1- DİLEKÇE

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

4- TAPUDAKİ ŞERH KARARI ÖRNEĞİ

BİLGİ EDİNME

 

 

1- TALEP YAZISI

2- KİMLİK FOTOKOPİSİ

MUVAKKAT İNŞAAT İZİN TALEBİ

 

 

1- DİLEKÇE

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

KAMULAŞTIRMA

 

 

1- DİLEKÇE

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

KOTLU KROKİ (PLANKOTE)

 

 

1- DİLEKÇE

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

4- HUS PROJESİ

HİSSE TRAMPA

 

 

1- DİLEKÇE

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- KİMLİK FOTOKOPİSİ

 

Ayrıntılı Bilgi İçin irtibat

0(228) 212 10 88 -Dahili 145

 

Ayrıntılı Bilgi İçin irtibat

0(228) 212 10 88 -Dahili 145

Oluşturulma Tarihi : 16.10.2014