a
444 88 58
Çağrı Merkezi
2018 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden 2018 yılında Belediyemizde çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi.


2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden toplu taşıma ücretlerinde artış yapılması talebinin görüşülmesi.


3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine, 69. ve 75. maddelerine istinaden düzenli kentleşmeyi sağlamak, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla taşınmaz mal alımı, satımı, takası, tahsisi veya kamulaştırma işlemi yapılması, bu konularla ilgili olarak ilgili kişi ve kurumlarla görüşme, sözleşme ve ortak proje yapmak üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.


4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin 1. fıkrasının (o) bendi ve 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden halk sağlığına ve çevreye etkisi olan işyerlerini kentin belirli bir yerine toplamak amacıyla taşınmaz alımı, takası, tahsisi veya kamulaştırma işlemi yapılması, bu konularla ilgili Belediye Encümenine ve Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.


5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar konularının görüşülmesi.
6- Varsa Başkanlık Makamınca ve Meclis Üyelerince getirilecek konular.

Oluşturulma Tarihi : 02.02.2018