a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Yazı İşleri Müdürlüğü
phoneTelefon: 444 88 58
phoneFaks:
phoneE-Posta: yazi[@]bilecik.bel.tr
Müdürlük Hakkında

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir bünyesinde 1 müdür, 1 şef ve 3 memur görevli personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlüğün görevleri

 Meclisle İlgili Görevler


 5393 Sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar.
 Meclis toplantılarının gündemini yasada belirtildiği gibi hazırlar ve en az üç gün önceden üyelere bildirir ve ilan edilmesini sağlar.
 Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların çözümlemesini yapar ve tutanağa dökerek arşivler.
 Meclis kararlarını yazar ve birer nüshasını arşivler.
 Meclis gündemini ve kararları internette yayınlatır.

 Encümenle ilgili Görevler


 5393 Sayılı yasanın Belediye Encümenine verdiği görevlerin yerine getirilmesini sağlar.
 Raportörler aracılığı ile encümen kararları yazılır, başkan ve üyelere imzalatır.
 Yazılan kararları kayıt defterine karar numarası vererek kaydeder ve karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır.
 Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler.

 Gelen ve Giden Evrak Kayıt İle İlgili Görevler


Belediyeye vatandaşlar ile resmi ve özel kurum vekuruluşlardan gelen yazıları teslim alınır, kontrol edilerek ilgili birimlere havale edilen evrakların bilgisayar kayıtları yapılarak zimmet defterine kaydedilir ve ilgili birimlere ulaştırılır. Belediyemiz birimlerinden de vatandaşa ve resmi veya kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrak ve zarflar da teslim alınarak bu evraklar bilgisayar kayıtlarına işlenir ve zimmet defteri karşılığında P.T.T. ’ye teslim edilir.