a
444 88 58
Çağrı Merkezi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
phoneTelefon: 444 88 58
phoneFaks:
phoneE-Posta: imar[@]bilecik.bel.tr
Müdürlük Hakkında

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Hizmet binasının arka tarafında bulunan (Eski Belediye Meclisi Salonu) tek katlı binada; bir müdür odası, üç servis ve bir arşivden oluşan mekanda faaliyet göstermektedir.

Müdürlüğün görevleri

  Bu misyon doğrultusunda, gerek ilgili yasa ve yönetmeliklerin, gerekse Belediye Başkanı veya Belediye Meclisinin vermiş bulunduğu yetkiler doğrultusunda sorumluluk bilinci içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sürdürülen faaliyetler ve verilen hizmetler doğrultusunda tüm vatandaşlara eşit davranmak; yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkileri sonuna kadar kullanmak; yasaya uygun olmayan konuların da gerekçeleri ile birlikte vatandaşlara anlatmak, Müdürlüğümüzün genel prensipleri arasında yer almaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün temel görevleri;


a) Şehrin nüfus yapısını, sosyal yaşamını, sanayi ve konut gelişimini, diğer komşu illerle entegrasyon noktalarını izlemek ve geçmişten gelen verilerle bütünleştirilip, geleceğe yönelik senaryolar üretmek,
b) Üretilen senaryolar doğrultusunda 25-30 yıllık projeksiyon belirlemek ve belirlenen projeksiyona uygun gelişme imar planlarının yapımını sağlamak,
c) Yapılmış bulunan imar planlarının sürdürülebilirliğini sağlamak,
olarak 3 ana başlık altında sıralanabilir.
Belediye Meclisince yetkilendirilmiş bulunan İlbank A.Ş.’ce İmar Planlarının yapım çalışmaları tamamlanmış olup, Belediye Meclisimizin 06.11.2012 tarih ve 50 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Mevcut imar planları doğrultusunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce sürdürülen hizmetler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Tevhit, ifraz ve terk işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Terk işlemi tamamlanan ve umumun kullanımına yönelik yol, park, otopark, yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan gibi yerlerin; kullanıma hazır hale getirilmesi yönünde ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması,

Yapılmakta olan alt yapı ya da üst yapı çalışmalarının imar planına uygun olup olmadığının denetlenmesi ya da başlayacak olan çalışmaların başlangıçta doğru yönlendirilmesi;

İnşası düşünülen yapılara ait imar durumlarının çıkarılarak; imar planı, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapıların ruhsatlandırılması,

Ruhsatı verilmiş bulunan yapıların projesine, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasının denetlenmesi,

Bir kısmı ya da tamamı bitirilmiş olan yapıların gerekli teknik incelemelerinin yapılmasının sonucunda bir kısmına veya tümüne ait yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi,

Kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yönünde gerekli arazi kontrollerinin yapılması,

Yönetimce uygun görülen alanlarda 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulamasının yapılması