a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
phoneTelefon: 444 88 58
phoneFaks:
phoneE-Posta: parkbahce[@]bilecik.bel.tr
Müdürlük Hakkında

Bir Vekil Müdür (Peyzaj Mimarı) ve ile Bir Ziraat Mühendisi,dışarıdaki işleri yaptırmak amacıyla 25 adet personel bulunmaktadır.

Müdürlüğün görevleri


Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilecik Belediye Meclisi’nin 07/09/2010 tarih ve 79 sayılı kararı ile kurulmuş olup; Görev ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir :
 Doğal ve Kültürel peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlamayı hedefler, korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba gösterir.
 İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirir ve uygulamasını yapar / yaptırır.
 Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, çapalama, park ve bahçelerdeki ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapar / yaptırır.
 Şehrin estetiği için görsel materyalleri (çiçeklik, havuz vb.) projelendirir, uygulama yapar / yaptırır.
 Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak.
 Müdürlük görev alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar.
 Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlar,
 Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan çim, ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek, zemin döşemesi, bordür taşı, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları, vb. materyallerin teminini yapar,
 Müdürlük yazışmalarını ve büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütür.
 Yürürlükteki ihale mevzuatlarına göre yapım, hizmet, mal, danışmanlık hizmetlerine ait ihaleleri yapar / yaptırır.Yasalarca öngörülen diğer görevleri yapar.Başkanlık Makamı’nın vereceği diğer emirleri yerine getirir.