a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Hukuk İşleri Müdürlüğü
phoneTelefon: 444 88 58
phoneFaks:
phoneE-Posta: hukuk[@]bilecik.bel.tr
Müdürlük Hakkında

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bilecik Belediye Meclisinin 01.08.2006 tarih ve 2006 / 54 sayılı kararıyla kurulmuştur. Bünyesinde 1 Hukuk İşleri Müdürü, 2 Avukat ve 1 Memur personel bulunmaktadır.

Müdürlüğün görevleri

 

  Adli, idari yargı organları ile vergi mahkemeleri ve tahkim kurulları gibi her türlü resmi mercilerde Başkan adına Belediyeyi temsil etmektir.Bu misyonu yerine getirirken, her türlü davada Başkan adına hareket etmek, Belediyemiz alacaklarını takip ve tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek, aleyhimize yapılan icra takiplerinde gerekli her türlü icra muamelelerini yerine getirmek, duruşmalı olarak yapılan tüm yargı safahatlarına ve keşiflere katılmak gibi görevler tarafımıza yüklenmiştir.

- Bilecik Belediye Başkanlığının tüm hukuksal sorunlarına; Anayasa, kanunlar ve ilgili tüm yasal mevzuata göre gereken özen ve çabuklukta çözümler getirmek,
- Başkanlık Makamının ve diğer birimlerin çözemedikleri tereddüde düştükleri hukuksal konular hakkında ilgililere gerekli bilgileri vermek, uygulamaya yönelik görüş bildirmek,
- Yargı organlarında açılmış ve açılacak olan her türlü dava ve icra takip işlerinde yasa hükümleri, ilmi ve kazai içtihatlara göre Belediye hak ve alacaklarının iddia, savunma ve yürütülmesini sağlamak,
- İlk derece mahkemelerinde ve yüksek yargı organlarındaki duruşmalarda hazır bulunmak, keşiflere katılmak, faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu faaliyetleri yürütürken, gerekli her türlü yazılı kaynaklar ile Belsis programı, Uyap İcra ve mevzuat – içtihat programı, e-imza yazılımı, icramatik takip programı ve Sinerji mevzuat programı kullanılmıştır. Ayrıca internet bağlantısı yoluyla ihtiyaç duyulan her kaynağa ulaşılmıştır.