a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
phoneTelefon: 444 88 58
phoneFaks:
phoneE-Posta: basin[@]bilecik.bel.tr
Müdürlük Hakkında

 

 

Bir memur ve üç sözleşmeli memur olmak üzere dört personel görev yapıyor

Müdürlüğün görevleri

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile Belediye Başkanı’nın gözetim ve denetimi altında görevlerini yerine getiriyor. Bilecik Belediyesi’nin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ve halk ile ilişkilerinin, ilgili kanunlar ve yönetmeliğin kendisine verdiği vazife sorumlulukları çerçevesinde yürütülmesini sağlıyor.

 

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi Başkanlık Makamınca belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapıyor. Ayrıca hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumlu.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

 

- Belediyenin birimlerinin yapmış olduğu faaliyetleri ve hizmetleri kamuoyuna ve basına etkin şekilde aktarmak,
- Vatandaşların, belediye hizmetlerine ilişkin aksayan konularda yaptığı başvuruları ilgili birimlere iletmek,
- Basın ile ilişkilerin amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak,
- Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek,
- Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara vermek ve takip etmek,
- Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Bilecik Belediyesi’nin leh ve aleyhinde olan gelişmeleri ve genel olarak belediyeler ile ilgili bilgileri belediye başkanına ve başkan yardımcılarına düzenli olarak rapor etmek,

- Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturmak,

- Belediye başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde organize etmek,
- Belli dönemlerde çıkarılan Bilecik Bülteni için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırmak,

- İnternet sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlamak ve Bilgi İşlem Merkezi ile koordinasyon halinde sitenin güncelliğini sağlamak,
- Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini düzenlemek,
- Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının, birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek,
- Halkın, yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyetler ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak,

- Belediye başkanının halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek,
- Kurumun, halkla ilişkiler bağlamında, sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek,
- Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlamak,

- Tanıtım faaliyetlerini kontrol etmek,
- Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin, kültür ve sanat etkinliklerinin, sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerinin, tanıtım ve duyuru materyallerinin basın, yayın ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek,

- Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonların ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak,
- Çeşitli sivil toplum örgütleri ile belediye yönetiminin belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını, belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonları düzenlemek,

- Belirli dönemlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak,
- Bilecik Belediyesi’nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikayetlerini almak,

- Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşa bilgi vermek amacıyla kurulan Güzel Masa çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmek,
- Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlamak,

 

gibi görevleri yerine getiriyor.