Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  B?LEC?K BELED?YES?NDEN YABAN? OT TEM?ZL???

Bilecik Belediyesi Temizlik ??leri Müdürlü?ü’ne ba?l? ekipler, ?ehrimiz genelindeki birçok noktada, yabani ot ile mücadele çal??malar?n? sürdürüyor.


   Temizlik ??leri Müdürlü?ü ekipleri taraf?ndan gerçekle?tirilen temizlik çal??malar? kapsam?nda ?ehir genelindeki kötü görüntü ve çevre kirlili?ine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizli?ini gerçekle?tiriliyor.


   Gerçekle?tirilen çal??malar ile görüntü kirlili?inin de önüne gecen ekipler, vatanda?lar?m?z?n ve çocuklar?m?z?n park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sa?l?yor.


   Ekipler çal??malar? kapsam?nda bütün mahallelerdeki aç?k alanlar, bo? arsalar ve yol kenarlar?ndaki yabani otlar? temizlerken, ayn? zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpleri de temizliyor.

22 Mayıs 2020