Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  VATANDA?LARIMIZIN SA?LI?I ??N FIRIN VE MARKETLERDE P?DE DENET?M?

Bilecik Belediyesi Zab?ta Müdürlü?ü’ne ba?l? ekipler taraf?ndan vatanda?lar?m?z?n sa?l?kl? ve kaliteli bir hizmet almas? amac?yla f?r?n ve marketlerde, ekmek ile pide denetimleri yapt?.

Belirli aral?klarla, Bilecik’te faaliyet gösteren f?r?n ve unlu mamul üreten i? yerleri ile marketlerde kontroller yapan Zab?ta Müdürlü?ü ekipleri, f?r?n denetimlerinde ekmeklerin gramaj?, üretim ve hijyen ?artlar? ba?ta olmak üzere birçok alanda incelemelerde bulundu.

Ekipler, halk?n daha güvenli ve kaliteli bir hizmet almas? amac?yla gerçekle?tirilen denetimlerde, i? yeri sahipleri ve çal??anlar?na korona virüs tedbirleri ve yap?lmas? gerekenler hakk?nda da çe?itli uyar?larda bulundu.

Görülen uygunsuzluk ve olumsuzluklar hakk?nda uyar?larda bulunan ekipler, denetimlerin belirli aral?klarla devam edece?i bilgisini verdi

22 Mayıs 2020