Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  19 MAYIS CO?KUSUNU HAVA? F??EKLERLE YA?ADIK

Belediyemiz taraf?ndan 19 May?s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram? etkinlikleri kapsam?nda gerçekle?tirilen havai fi?ek gösterisi ile gece ayd?nland?.

Belediye Ba?kan?m?z Semih ?ahin, Cumhuriyet Meydan?nda gerçekle?tirilen havai fi?ek gösterisini izleyerek, vatanda?larla bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi olarak bu anlaml? günün en iyi ?ekilde de?erlendirilmesi için çal??t?klar?n? kaydeden Ba?kan ?ahin, ‘’Bugün, 19 May?s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram?n?n 101. Y?l?. Bu sebeple elimizden geldi?i kadar co?kuyla kutlamaya çal???yoruz. Gün boyunca gezici otobüsümüzle bütün mahallelerimizi dola?arak, günün anlam ve önemini belirten mar?lar çal?nd?. Var olan ko?ullarda olabilecek en çok ?eyi yapmaya çal???yoruz. Bu çerçevede Cumhuriyetin müjdecisi 19 May?s co?kusunu vatanda?lar?m?za sunabilmek için havai fi?ek gösterisi haz?rlad?k. Ayr?ca Kadir gecesinin bütün vatanda?lar?m?za mübarek olmas?n? diliyorum’’ ifadelerini kulland?.

22 Mayıs 2020